„Lilije”, 12+

inscenizacja słynnej ballady Adama Mickiewicza utrzymanej w klimacie krwawych tragedii Szekspira. Historia zbrodniarki, która zasiewając na grobie swojej ofiary lilie – odwieczny symbol niewinności i czystości – łamie ustalony alfabet natury. Od tej pory problem winy i kary przeniesiony zostaje w sferę zjawisk nadprzyrodzonych, a sprawiedliwość wymierzana będzie na pograniczu światów przez nieziemskie istoty, zza grobu… Czy główna bohaterka zdoła uniknąć kary? Dajcie się uwieść magii romantycznego teatru grozy przenosząc się z nami w ten niezwykły świat dziwów i cudów. Gwarantowana moc silnych wrażeń!

“Lilies” , 12+

– performance based on popular Polish ballad by Adam Mickiewicz with the same title, kept in Shakespeare’s bloody tragedy style. It is a story about a murderess, who planted titled lilies on her victim’s grave. As these blossoms are well known symbol of innocence, she cannot cover her crime with them and brakes a natural scheme of things. Since then the main plot of crime and punishment will be placed in a world of supernatural powers. The play presents us with gallery of fantastic characters that bring their justice from the grave and poses question about the possibility of avoiding punishment… Let us seduce you with a magic of romantic theatre of horror and dive into world of wonders. Lots of unforgettable thrills guaranteed!

https://www.aberdeenartscentre.com/november