We have a pleasure to invite you to 'I open my eyes there's no one' exhibition opening, 5th of December, Cruickshank Botanic Garden at 11am.

Exhibition I open my eyes there’s no one is dedicated to Jewish artists working in the copy-making studio located in the Bialystok ghetto during World War II. We know their stories from the memories and graphics of Izaak Celnikier, a Jewish painter born in Poland, who survived.

The exhibition will be held at the Cruickshank Botanic Garden, courtesy of the University of Aberdeen.

Polish Association Aberdeen – the organiser,

Marta Surowiec – the originator and author of the exhibition,

Ewa Rogalewska, Zuzanna Benesz-Goldfinger, Joanna Tomalska-Więcek and Jolanta Szczygieł-Rogowska – co-authors of the exhibition.

The exhibition was preceded by a multi-month query covering the collections of museums, archives and private collections in Poland, Germany, Israel, the United States and France. The exhibition includes materials from the collections of Ghetto Fighters’ House Museum, Art Department Museums Division, Yad Vashem, Bundesarchiv - Federal Archives, National Museum in Warsaw, The Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute in Warsaw, Archives of the Academy of Fine Arts in Warsaw, Historical Museum, branch of the Podlasie Museum in Bialystok

Bialystok Cultural Centre, private collections, including family collections of Mrs. Anne Szulmajster Celnikier, wife of Izaak Celnikier and Mr. Jacob Celnikier, son of the artist.

The partners of the project are:

Consulate General of the Republic of Poland in Edinburgh

Polish Cultural Institute in London

Big Lottery Awards For All

Aberdeen City Council

University of Aberdeen.

The exhibition I open my eyes there’s no one is part of the Holocaust Memorial Day 2022 celebration.

The opening of the exhibition will take place on Sunday, 5 December 2021 at 11:00 am. The exhibition will be open to the public and stay open until 28 February 2022.

Zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy 'I open my eyes there's no one' 5-go grudnia 2021 o godzinie 11am w Cruickshank Botanic Garden.

Wystawa "Otwieram oczy, nie ma nikogo" jest dedykowana żydowskim artystom pracującym w pracowni malarskiej kopistów znajdującej się w białostockim getcie podczas II wojny światowej. Ich historie znamy ze wspomnień i grafiki Izaaka Celnikiera, żydowskiego malarza urodzonego w Polsce, który przeżył.

Wystawa odbędzie się w Cruickshank Botanic Garden, dzięki uprzejmości Uniwersytetu w Aberdeen.

Polskie Stowarzyszenie Aberdeen – organizator,

Marta Surowiec – inicjatorka i autorka wystawy,

Ewa Rogalewska, Zuzanna Benesz-Goldfinger, Joanna Tomalska-Więcek and Jolanta Szczygieł-Rogowska – co-authors of the exhibition.

Wystawę poprzedziło wielomiesięczne zapytanie obejmujące zbiory muzeów, archiwów i zbiorów prywatnych w Polsce, Niemczech, Izraelu, Stanach Zjednoczonych i Francji. Wystawa zawiera materiały ze zbiorów Muzeum Getta Fighters' House, Wydział Muzeów Działu Sztuki, Yad Vashem

Bundesarchiw - Archiwum Federalne, Muzeum Narodowe w Warszawie, Żydowski Instytut Historyczny Emanuela Ringelbluma w Warszawie, Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Historyczne, filia Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Białostocki Ośrodek Kultury, kolekcje prywatne, w tym rodzinne zbiory Pani Ani Szulmajster Celnikier, żony Izaaka Celnikiera i Pana Jakuba Celnikierza, syna artysty.

Wystawa "Otwieram oczy, nie ma nikogo" jest częścią obchodów Dnia Pamięci Holokaustu 2022.

Otwarcie wystawy odbędzie się w niedzielę 5 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 Wystawa będzie otwarta dla publiczności i pozostanie otwarta do 28 lutego 2022 r.

Due to unforeseen circumstances, we are not able to open the exhibition on the scheduled day. The Arwen storm on Friday caused damage to the elements of the installation as well as trees in the garden. Our main focus at present is removing the damage and ensuring the area is safe for visitors. We do not have any other option but postpone the exhibition opening to 12th December at 11 a.m.

Z powodu nieprzewidywanych okolicznosci nie jestesmy otworzyc wystawy w zaplanowanym terminie. Piatkowy sztorm Arwen spowodowal zniszczenie zarowno elementow instalacji jaki otaczajacych drzew w ogrodzie. Obecnie skupiamy sie przede wszystkim na usuwaniu uszkodzeni i zapewnieniu bezpieczenstwa odwiedzajacym. Zgodnie z powyzszym musimy opoznic otwarcie wystawy do dnia 12 grudzien do godziny
11 rano.