Spotkania grupy Smart Recovery są z przyczyn niezależnych od nas chwilowo zawieszone.
Jeżeli potrzebujesz wsparcia proponujemy kontakty indywidualne z naszym przychologiem lub pedagogiem.
Numery telefonow znajdują sie na naszej stronie internetowej

Smart Recovery Group meetings are temporarily suspended until further notice.
If you need support please stay in touch with our psychologist or pedagogue.
All phone numbers are displayed on our web page.

Smart Recovery