Trinity Centre,

155 Union Street,

Unit 13, Aberdeen AB11 6BE


Punkt informacyjny PAA bezpłatnie oferuje:
* Informacje dotyczące agencji pracy, zasiłków, szkoły, opieki zdrowotnej
* Pomoc w rejestracji u lekarza pierwszego kontaktu
* Kierowanie do organizacji państwowych i charytatywnych wspierających osoby cierpiące z powodu niepełnosprawności, problemów ze zdrowiem psychicznym, alkoholu i narkotyków, HIV, przemocy w rodzinie czy dyskryminacji
* Przyjmowanie zgłoszeń o przestępstwach (Remote Reporting)
* Informacje o składaniu wniosków: NIN, mieszkaniowych
* Konsultacje polskiego psychologa i pedagoga

Najbardziej aktualne dni i godziny dyżurów publikowane są na głównej stronie.