Szanowni Państwo,

w ramach serwisu Pomoc Psychologiczna & Counselling oferujemy pomoc, wsparcie, terapię i interwencję psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pierwsza sesja podczas której dokonana będzie ocena i analiza problemu jest bezpłatna, natomiast każda kolejna sesja za usługi psychologiczne wynosi £15 za spotkanie.

Ilość sesji dla każdej osoby potrzebującej ustalana jest indywidualnie.

Wprowadzona opłata zasili w całości budżet Polskiego Stowarzyszenia Aberdeen (PAA) na jego działalność statutową.

Rejestracja:

Odbywa się wyłącznie poprzez podany poniżej e-mail:

triage@paaberdeen.co.uk

Psychologowie, terapeuci i doradcy (cousellors):

Ze stowarzyszeniem współpracują wolontariusze, którzy posiadają przygotowanie

i kwalifikacje do pracy z różnymi problemami psychologicznymi. Dodatkowo, nasi terapeuci posiadają odpowiednie rejestracje w organizacjach regulujących zakres ich pracy terapeutycznej.

Psycholog:

Mgr Magdalena Mikolajewska - jestem psychologiem zarejestrowanym w the British Psychological Society (BPS). W mojej pracy zawodowej skupiam się na szeroko rozumianym wsparciu z zakresu zdrowia psychicznego. Pomagam w nabywaniu nowych umiejętności m.in. efektywnej komunikacji, asertywności oraz pogłębianiu i rozumieniu posiadanych zasobów. Istotą w mojej pracy terapeutycznej jest nade wszystko wsparcie osoby szukającej pomocy w odkryciu i zrozumieniu posiadanych umiejętności, umożliwiających jej spojrzenie z różnych perspektyw na swoją sytuację życiową. Oferuję spotkania online i stacjonarne w siedzibie stowarzyszenia the Polish Association Aberdeen (PAA).

Dr Martin Gryszkiewicz-MacKenzie – jestem psychologiem, certyfikowanym terapeutą terapii CBT (Kognitywno-Behawioralnej), obecnie w trakcie robienia specjalizacji z psychologii zdrowia. Jestem zarejestrowany w the British Psychological Society (BPS), jak również w The British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP). W pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi specjalizuję się w problematyce z zakresu zmian zachowań zdrowotnych (zdrowe odżywianie, rzucenie palenia, zwiększenie aktywności fizycznej), promocji zdrowia, interwencji zapobiegania próbom samobójczym, depresjach, zaburzeniach lękowych, atakach paniki, leczenia zespołu stresu pourazowego (PTSD), schizofrenii, zdrowia psychoseksualnego. Prowadzę konsultacje i terapię online,w języku polskim i angielskim.

Counsellor:

Mgr Sandra Jablonska –jestem studentką psychoterapii na University of Highlands and Islands (HNC & HND in Counselling) zarejestrowaną w COSCA (Counselling and Psychotherapy in Scotland). Posiadam uprawnienia udzielania pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego u osób dorosłych (MHFA), w zaburzeniach takich jak: depresja, stany lękowe, zaburzenia odżywiania, stres, myśli samobójcze oraz nadużywanie substancji. Posiadam również doświadczenie w poruszaniu tematów tożsamości płciowej i seksualnej. Oferuję wizyty online w języku polskim i angielskim.

Karolina Wawszkowicz - jestem kwalifikowanym coachem personalnym. Obecnie kształcę się, by uzyskać Dyplom Counsellingu Pluralistycznego i Psychoterapii z organizacją Grounded Learning. Posiadam Certyfikat Counselling Skills i jestem zarejestrowanym członkiem COSCA (Counselling and Psychotherapy in Scotland). Oferuję wsparcie psychologiczne w nurcie terapii skoncentrowanej na osobie, oparte na aktywnym słuchaniu i empatii. Konsultuję po polsku i po angielsku. Oferuję wizyty online i stacjonarne, w siedzibie stowarzyszenia the Polish Association Aberdeen (PAA).

Alicja Król - jestem absolwentka akredytowanego przez COSCA treningu Counselling Skills na University of Aberdeen, i obecnie jestem w trakcie rejestracji w COSCA. Pracuję z osobami dorosłymi z trudnościami związanymi ze zdrowiem psychicznym. Oferuję wsparcie oparte na terapii skoncentrowanej na osobie (Person Centred Approach) w szczególności w problemach związanych z depresją, zaburzeniami lękowymi, żałobą, zmianami w życiu (utrata pracy, zmiana sytuacji życiowej) czy problemami w relacjach partnerskich. Konsultuję w języku w polskim, angielskim i włoskim. Oferuję wizyty online i stacjonarne, w siedzibie stowarzyszenia the Polish Association Aberdeen (PAA).

Dr Magda Rzewuska Díaz – jestem studentką Dyplomu z Psychoterapii i Poradnictwa Pluralistycznego, akredytowanego przez COSCA (Counselling and Psychotherapy in Scotland) i posiadam członkostwo studenckie w COSCA. Moje kwalifikacje obejmują licencjat z Doradztwa Psychospołecznego, BSc (Hons) NeuroPsychologii, doktorat z nauk (PhD) Stosowanych o Zdrowiu i certyfikat umiejętności doradczych (counselling skills) akredytowany przez COSCA. W mojej praktyce terapeutycznej oferuję wsparcie terapeutyczne dla osób dorosłych z konkretnymi problemami lub objawami, takimi jak zmniejszanie uczuć depresji czy lęku, czy przepracowywanie traumy z przeszłości; poprawianie relacji interpersonalnych, na przykład dążenie do bardziej satysfakcjonujących związków z innymi; zwiększanie ogólnego dobrostanu i funkcjonowania (regulacja emocjonalna i samoakceptacja) oraz lęku u osób z długotrwałymi schorzeniami. Konsultuję w języku polskim i angielskim online jak i osobiście w siedzibie the Polish Association Aberdeen.

Studenci:

Patryk Pucek - jestem studentem trzeciego roku Psychologii na Uniwersytecie Aberdeen, zarejestrowanym w the British Psychological Society (BPS). Przedmiotem mojego zainteresowania jest terapia skoncentrowana na osobie oraz praca z osobami dorosłymi z zaburzeniami niskiego samopoczucia i zaburzeniami lękowymi. Konsultuję w języku polskim i angielskim. Oferuję wizyty online i stacjonarne, w siedzibie stowarzyszenia the Polish Association Aberdeen.

Informujemy, że sesje online odbywają się poprzez ZOOM Video Communication system, Microsoft Teams lub inną kodującą połączenie platformę charakteryzującą się wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Przed połączeniem online warto:

- zadbać o naładowanie urządzenia używanego do rozmowy,

- postarać się o stabilne łącze internetowe,

- przygotować kamerkę internetową (sesja z wizją jest znacznie efektywniejsza),

- zapewnić sobie ciche otoczenie, bez pojawiania się osób trzecich w pobliżu,

- wyciszyć telefon.

Każdorazowy termin spotkania prosimy POTWIERDZAĆ mailem zwrotnym od trzech do pięciu dni przed spotkaniem. Tylko osoby, które potwierdziły termin spotkania zostaną przyjęte na konsultację.

Brak potwierdzenia lub potwierdzenie późniejsze niż 5 dni przed podanym terminem, powoduje natychmiastowe anulowanie spotkania i konieczność ponownego umówienia.

*UWAGA!*

System przyjęć:


*- Na 3 do 5 dni przed wizytą (nie wliczając dnia konsultacji) wymagane jest ponowne potwierdzenie terminu. Brak potwierdzenia lub potwierdzenie późniejsze niż 5 dni przed spotkaniem, uważane będzie jako rezygnacja z konsultacji i konieczność wyznaczenia nowego terminu. Dla sesji wyznaczonych na 4 dni przed dniem wizyty, również wymagane jest potwierdzenie na dzień przed konsultacją.*

*- Opłata nie podlega zwrotowi, gdy rezygnacja lub prośba o przesunięcie spotkania nastąpi na mniej niż 48 godzin przed wyznaczonym terminem oraz w przypadku braku uczestnictwa w sesji bez uprzedniego powiadomienia.

*- W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia prosimy niezwłocznie skontaktować się z NHS24 pod numerem 111 (bezpłatnie z telefonu komórkowego i stacjonarnego; obsługa w języku angielskim).*

*- W sytuacji wymagającej natychmiastowej reakcji, prosimy wezwać karetkę pod numerem 999 (bezpłatnie z telefonu komórkowego i stacjonarnego; obsługa w języku angielskim).*

*- Wpłaty można dokonać na konto:

Account name: Polish Association Aberdeen

Bank: Bank of Scotland

Sort code: 80-05-19

Account number: 00745909

Wpłaty mogą Państwo dokonać wyłącznie na konto stowarzyszenia Polish Association Aberdeen po uprzedniej rozmowie z psychologiem/ counsellor i wygenerowaniu indywidualnego kodu. Opłata za sesję powinna być dokonana najpóźniej do piątku każdego tygodnia. Brak potwierdzenia wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z terminu oraz może (w przypadku listy oczekujących na terapię) skutkować przesunięciem na listę oczekujących.

Opłata nie podlega zwrotowi, gdy rezygnacja lub prośba o przesunięcie spotkania nastąpi na mniej niż 48 godzin przed wyznaczonym terminem oraz w przypadku braku uczestnictwa w sesji bez uprzedniego powiadomienia.