Pomoc pedagoga

‘Pedagog to nie tylko zawód ale również pasja, która daje dużo satysfakcji’.

Szanowni Państwo,

W ramach serwisu POMOC PEDAGOGA udzielamy wsparcia:

- merytorycznego,

- psychologiczno-pedagogicznego,

- dydaktyczno- metodycznego,

- komunikacyjnego.

Oferujemy indywidualne poradnictwo dzieciom, młodzieży, a także dorosłym.

Obejmujemy pomocą uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a także dzieci

z całościowym zaburzeniem rozwoju.

Pierwsza sesja podczas której dokonana będzie ocena i analiza problemu jest bezpłatna, natomiast każda kolejna sesja za usługi pedagogiczne wynosi £15 za spotkanie.

Wprowadzona opłata zasili w całości budżet Polskiego Stowarzyszenia Aberdeen (PAA) na jego działalność statutową.

Ze stowarzyszeniem współpracują wolontariusze, którzy posiadają przygotowanie i kwalifikacje do pracy z różnymi problemami psychologiczno-pedagogicznymi. Dodatkowo, nasi terapeuci posiadają odpowiednie rejestracje w organizacjach regulujących zakres ich pracy terapeutycznej.

Rejestracja:

Odbywa się wyłącznie poprzez podany poniżej e-mail:

pomocpdg@paaberdeen.co.uk

Pedagodzy, terapeuci:

Mgr Anna Szorc- z wykształcenia jestem polonistą, logopedą, oligofrenopedagogiem, jak również mediatorem rodzinnym. Zasilam szeregi Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego.

Obecnie jestem w trakcie rejestracji w the Social Pedagogy Professional Association (SPPA).

Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą, w tym z zaburzeniami mowy, rozwoju, niepełnosprawnościami, a także jako nauczyciel języka polskiego oraz logopeda w szkole polonijnej w Aberdeen.

Moja praca opiera się przede wszystkim na indywidualnym podejściu do drugiego człowieka.

Oferuję wsparcie w zakresie napotkanych trudności w nauce, problemów emocjonalnych, naprawiania systemu rodzinnego, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych. Prowadzone przeze mnie zajęcia mają charakter responsywny i rozwojowy.

Spotkania realizowane są online i stacjonarne w siedzibie stowarzyszenia the Polish Association Aberdeen (PAA). Preferowany język konsultacji: polski.

Mgr Dorota Chomicz - jestem absolwentką UWM w Olsztynie Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego o profilu Pedagogika Opiekuńcza. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami objętymi dozorem kuratorskim, z dziećmi i młodzieżą z Domu Dziecka i Świetlicy Środowiskowej. Obecnie jestem członkinią the Social Pedagogy Professional Association (SPPA). W pracy z dziećmi kieruję się indywidualnym podejściem, empatią i zrozumieniem. Edukuję i pomagam rozwijać umiejętności.

Oferuję wsparcie korekcyjno-kompensacyjne, emocjonalne, wychowawcze oraz mające na celu poprawę komunikacji społecznej. Prowadzę konsultacje on-line i osobiście w siedzibie Polish Association Aberdeen w języku polskim i angielskim.

Informujemy, że sesje online odbywają się poprzez ZOOM Video Communication system, Microsoft Teams lub inną kodującą połączenie platformę charakteryzującą się wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Przed połączeniem online warto:

- zadbać o naładowanie urządzenia używanego do rozmowy,

- postarać się o stabilne łącze internetowe,

- przygotować kamerkę internetową (sesja z wizją jest znacznie efektywniejsza),

- zapewnić sobie ciche otoczenie, bez pojawiania się osób trzecich w pobliżu,

- wyciszyć telefon.

Każdorazowy termin spotkania prosimy POTWIERDZAĆ mailem zwrotnym od trzech do pięciu dni przed spotkaniem. Tylko osoby, które potwierdziły termin spotkania zostaną przyjęte na konsultację.

Brak potwierdzenia lub potwierdzenie późniejsze niż 5 dni przed podanym terminem, powoduje natychmiastowe anulowanie spotkania i konieczność ponownego umówienia.

*UWAGA!*

System przyjęć:


*- Na 3 do 5 dni przed wizytą (nie wliczając dnia konsultacji) wymagane jest ponowne potwierdzenie terminu. Brak potwierdzenia lub potwierdzenie późniejsze niż 5 dni przed spotkaniem, uważane będzie jako rezygnacja z konsultacji i konieczność wyznaczenia nowego terminu. Dla sesji wyznaczonych na 4 dni przed dniem wizyty, również wymagane jest potwierdzenie na dzień przed konsultacją.*

*- Opłata nie podlega zwrotowi, gdy rezygnacja lub prośba o przesunięcie spotkania nastąpi na mniej niż 48 godzin przed wyznaczonym terminem oraz w przypadku braku uczestnictwa w sesji bez uprzedniego powiadomienia.

*- W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia prosimy niezwłocznie skontaktować się z NHS24 pod numerem 111 (bezpłatnie z telefonu komórkowego i stacjonarnego; obsługa w języku angielskim).*

*- W sytuacji wymagającej natychmiastowej reakcji, prosimy wezwać karetkę pod numerem 999 (bezpłatnie z telefonu komórkowego i stacjonarnego; obsługa w języku angielskim).*

*- Wpłaty można dokonać na konto:

Account name: Polish Association Aberdeen

Bank: Bank of Scotland

Sort code: 80-05-19

Account number: 00745909

Wpłaty mogą Państwo dokonać wyłącznie na konto stowarzyszenia Polish Association Aberdeen po uprzedniej rozmowie z pedagogiem i wygenerowaniu indywidualnego kodu. Opłata za sesję powinna być dokonana najpóźniej do piątku każdego tygodnia. Brak potwierdzenia wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z terminu oraz może (w przypadku listy oczekujących na terapię) skutkować przesunięciem na listę oczekujących.

Opłata nie podlega zwrotowi, gdy rezygnacja lub prośba o przesunięcie spotkania nastąpi na mniej niż 48 godzin przed wyznaczonym terminem oraz w przypadku braku uczestnictwa w sesji bez uprzedniego powiadomienia.